1.Oblicz zawartość procentową węgla w butanolu.

2.Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w cząsteczce metanolu.

3.Napisz równania reakcji spalania:
a)całkowitego heksanolu
b)niecałkowitego alkoholu monohydroksylową o 12 atomach węgla w cząsteczce
c)niecałkowitego butanodiolu.

4.Oblicz skład procentowy pierwiastków w kwasie heptanowym.
5.Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w cząsteczce kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej równej 102u.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T16:31:09+01:00
2009-12-28T16:39:26+01:00
1.
butanol C₄H₉OH
Zawartość procentowa węgla (C)
C=12u
H=1u
O=16u
4*12u+10*1u+16u= 74u
4*12u=48-masa samego węgla
74u-100%
48u-x
x=48u*100%/74u=4800%/74=64 64/74%= 64 i 32/37%
Odp. Zawartość procentowa węgla w butanolu wynosi 64 i 32/37%
2.
Metanol CH₃OH
C=12u
H=1u
O=16u
12:4*1u:16u
12:4:16
6:2:8
3:1:4
Stosunek mas pierwiastków w tym alhoholu wynosi 3:1:4.
(węgiel:wodór:tlen)
3.
a) spalanie całkowite heksanolu C₆H₁₃OH
C₆H₁₃OH+ 9 O₂= 6 CO₂+ 7 H₂O
b)spalanie niecałkowite alkoholu monohydroksylowego C₁₂H₂₅OH
C₁₂H₂₅OH +6O₂---> 12C+13H₂O
c)niecałkowitego butanodiolu 2C₄H₈(OH)₂
2C₄H₈(OH)₂ + 3O₂ -->8C + 10H₂O

4.Kwas heptanowy C₆H₁₃COOH
C=12u
H=1u
O=16u
7*12u+ 14*1u+2*16u=84u+14u+32u=130u
-węgiel :
130 - 100%
84- x
130x=100*84
130x=8400/130
x=64,61%
-wodór:
130-100%
14-x
130x=1400/130
x=10,77
-tlen:
130-100%
32-x
130x=3200/130
x=24,62%

64,61% węgla
10,77% wodoru
24,62% tlenu

5. Kwas karboksylowy CnHn+1COOH
C=12u
H=1u
O=16u
C4H9COOH
Spr. 5*12u+10*1u+2*16u=60u+10u+32u=102u
Stosunek:
60:10:32
30:5:16
Odp. Stosunek wynosi: 30:5:16 (węgiel:wodór:tlen)
2 5 2