Odpowiedzi

2009-12-28T16:11:17+01:00
Polska leży w centrum Europy.

Korzyści geograficzne:
- dostęp do morza,
- zróżnicowane ukształtowanie terenu,
- położenie w strefie lasów liściastych, iglastych i mieszanych,
- położenie w dorzeczach dużych rzek.

Korzyści geograficzne:
- dostęp do morza (w tym wypadku bałtyckiego)
- zróżnicowane ukształtowanie terenu (tu: niziny, wyżyny, góry)
- położenie w strefie lasów liściastych, iglastych i mieszanych
- położenie w dorzeczach dużych rzek (Wisły i Odry)

Korzyści geopolityczne:
- położenie w pobliżu wschodniej granicy UE,
- położenie wśród państw należących do tych samych ugrupowań politycznych i gospodarczych,
- położenie na granicy religii katolickiej, prawosłwanej i protestanckiej,
- położenie na granicy alfabetu łacińskiego i cyrylicy.

Zagrożenia:
- powodzie,
- położenie pomiędzy wschodem, a zachodem.
4 4 4