BŁAGAM PILNE
zad1
doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci
a)(x+1)²+(x-2)²-(2x-1)(x+3)=
b)(√3+2)²+2(4-√3)+(√3+1)(√3-1)=
zad2
Oblicz zawartość tłuszczu w 200g śmietany 36%
zad3
Wykonaj działania
1/3+ 1cała i 2/3 : 10 - 10 razy 1cała i 1/4
zad4
rozwiąż:
a)|x+5| = 12
b)|x-2| < 3
c)(x-3)²-(x-2)(x+3)=1-5(2x-1)

3

Odpowiedzi

2009-12-28T16:49:13+01:00
Zad1.
a)
(x+1)²+(x-2)²-(2x-1)(x+3)=x²+2x+1+x²-4x+4-(2x²+5x-3)=2x²-2x+5-2x²-5x+3=-7x+8
b)
(√3+2)²+2(4-√3)+(√3+1)(√3-1)=3+4√3+4+8-2√3+3-1=17+2√3
2009-12-28T17:02:59+01:00
1 a)( x+1)² + (x-2)² - (2x-1) (x+3)= x²+1+x²-4-(2x²+6x-x-3)=2x²+1-4-2x²-6x+x+3= -5x
b). (√3+2)₂ +2(4-√3)+(√3+1) (√3-1)= √9 +4+8 - √6+√9 - √3+√3-1= 2√9 - √6-11

2. ( 200 x 36) :100 = 72 g

3. ⅓+1⅔ :10-10 x 1¼= ⅓ + 6/3 x 1/10 - 10/1 x 5/4= ⅓ +3/15 - 25/2= ⅓ +⅕ - 17,5= 5/15 + 3/15- 17,5= 8/15- 17,5= 8/15-17 i 5/10= 16/30 - 17 i 15/30= - 17 i 31/30
Zad. 4 - tego zadania nie jestem pewna;/
a. |x+5| = 12
x-5=12
x= 12+5
x=17
b. |x-2| < 3
x+2 < 3
więc x= 0 bo 0+2 < 3
c. ( x-3)₂ - (x-2) (x+3)=1-5(2x-1)
x₂ -9-x₂-3x+2x+6=1-10x+5
x² - 9- x²-3x+2x+6=1-10x+5
-3x+2x-10x=1+5+9-6
-11x= 9/: (-11)
x= - 9/11
2009-12-28T18:13:59+01:00
Zad 1.
a)(x+1)²+(x-2)²-(2x-1)(x+3)= x²+2x+1+x²-4x+4-2x²-6x+x+3=-7x+8
b)(√3+2)²+2(4-√3)+(√3+1)(√3-1)=3+4√3+4+8-2√3+3-1=2√3-17
Zad 4.
a)|x+5| = 12
1. x+5=12
x=7
2. -x-5=12
-x=17/*(-1)
x=-17
b)|x-2| < 3
1. x-2<3
x<5
2. -x+2<3
-x<1/*(-1)
x<-1
c)(x-3)²-(x-2)(x+3)=1-5(2x-1)
x²-6x+9-x²-3x+2x+6=1-10x-5
-7x+10x=-19
3x=-19/:3
x=-6,(3)