Samochód o ciężarze Q = 10000 N zjeżdża z niewielkiego wzniesienia z wyłączonym silnikiem ruchem jednostajnym z prędkością v = 54 km/h. Wysokość wzniesienia h = 7 m a jego długość l = 100 m. Z jaką mocą powinien pracować silnik tego samochodu, aby mógł on wjechać na to samo wzniesienie ruchem jednostajnym z prędkością taką jak poprzednio. Opory ruchu przy wjeżdżaniu i zjeżdżaniu są takie same.


Proszę o podanie obliczeń

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T16:47:08+01:00
silnik w ciągu sekundy wykonuje pracę 2,4kJ,
ale także w ciągu sekundy wózek przejeżdża 10m,
więc siła ciągu silnika=240N.
Jeśli ta siła "zniknie", to na wózek będzie działała siła wypadkowa skierowana przeciwnie do ruchu wózka i będzie miała wartość 240N, bo przedtem wypadkowa była równa 0 chyba nie muszę pisać dlaczego?.
No i dzielisz siłę przez masę i otrzymujesz przyspieszenie ( w tym przypadku opóźnienie) którego wartość wynosi 0,5 m/s2.
Skoro ciężar = 10000N h =7 zaś l =100 a więc
siła F=700N aby samochód poruszał się z tą samą prędkością pod górę musi na niego działać siła 2F czyli 1400N a jeśli wiem że samochód przebywa 15 m w ciągu sekundy możemy wyliczyć moc z jaką powinien pracować silnik czyli 21KW.