Zad1 z jakiej wysokości trzeba zrzucić ciało oby osiągnęło prędkość 72km/h w chwili uderzenia o ziemie?
zad2.jaką wysokość osiągnie kamień o masie 10 dag wyrzucony w górę z prędkości 10 m/s?
zad3.ciało o masie 2kg wprawiono w ruch jednostajnie przyspieszony.jaką energie kinetyczną uzyska to ciało po 1 minucie ruchu jeżeli porusza się z przyspieszeniem 2m/s²
zad4.samochód o masie 1 ton posiada energię kinetyczną równą 200kJ.z jaką prędkością porusza się samochód?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T17:26:02+01:00
Zad. 1
v = 72 km/h = 20 m/s

h = (v^2) / (2 • g)
h = (20^2) / (2 • 10) = 20 m

zad. 2
v = 10 m/s

h = (v^2) / (2 • g)
h = (10^2) / (2 • 10) = 5 m

zad. 3
m = 2 kg
t = 1 min = 60 s
a = 2 m/s^2

v = a • t
v = 2 • 60 = 120 m/s

Ek = (m • v^2) / 2
Ek = (2 • 120^2) / 2 = 14 400 J = 14,4 kJ

zad. 4
m = 1 t = 1 000 kg
Ek = 200 kJ = 200 000 J
Ek = (m • v^2) / 2
v = √[(2 • Ek) / m]
v = √[(2 • 200 000) / 1 000] = 20 m/s = 72 km/h