Odpowiedzi

2009-12-28T17:29:23+01:00
Proste równoległe mają ten sam współczynnik kierunkowy
a) przekształcając równanie
x-2y-1=0
-2y=1-x /-2
y=0,5x-0,5
Prosta równoległa będzie miała równanie
y=0,5x+b

Podstawiając współrzędne punktu A, x=-1, y=2, mamy

2=0,5*(-1)+b
2=-0,5+b
b=2,5

Czyli prosta równoległa y=0,5x+2,5

B) przekształcając równie

2x-y-1=0
-y=-2x+1
y=2x-1
Prosta równoległa będzie miała równanie
y=2x+b

Podstawiając do prostej współrzędne punktu B, x=1, y=1, mamy

1=2*1+b
B=0,5

Czyli prosta równoległa y=2x+0,5