Odpowiedzi

2009-12-28T17:44:11+01:00
2009-12-28T18:08:22+01:00
X = 15 cm ; odl. przedmiotu od soczewki
f = 10 cm ; ogniskowa soczewki
y = ? ; odl obrazu od soczewki
korzystamy z równania soczewki:

1/f = 1/x + 1/y ; wstawiamy dane

1/10 = 1/15 + 1/y ; wiadome na lewo

1/10 - 1/15 = 1/y ; po lewej stronie wspólny mianownik

3/30 - 2/30 = 1/y

1/30 = 1/y

y = 30 cm

obl. powiększenie obrazu : p = y/x
p = 30 cm/15 cm
p = 2

otrzymano obraz 2 razy powiększony, rzeczywisty, odwrócony
2009-12-28T22:53:35+01:00
X = 15 cm = 0,15m - odległość przedmiotu od soczewki
f = 10 cm = 0,1 m - ogniskowa soczewki
y = ? - odległość obrazu od soczewki

wykorzystamy równanie soczewki:

1/f = 1/x + 1/y
1/y = 1/f - 1/x
z prawej strony sprowadzamy do wspólnego mianownika
1/y = (x - f) / (x * f)
odwracamy:
y = (x * f) / (x - f)
y = (0,15 * 0,1) / (0,15 - 0,1)
y = 0,3 m

powiększenie obrazu:
p = y/x
p = 0,3m / 0,15 cm
p = 2

f = 0,1 m
r = 2f = 0,2 m
x = 0,15 m
f < x < 2f

otrzymano obraz rzeczywisty i odwrócony oraz dwukrotnie powiększony