Podaj interpretacje geometryczną współczynników a i b funkcji liniowej f(x) = ax + b.
a) czym charakteryzuje się prosta, będąca wykresem funkcji f(x) = ax + b, dla której : 1) a=0 2) b=0 3) a=0 i b=0
b) Narysuj w układzie współrzędnych dowolna prosta, będąca wykresem funkcji liniowej f(x) = ax + b i określ znaki współczynników a i b.
c) Jaka prosta w układzie współrzędnych nie jest wykresem funkcji ?1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T18:17:55+01:00
A) 1) prosta pozioma
2) prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych (0;0)
3) prosta pozioma
b) http://img705.imageshack.us/img705/2556/98239588.jpg a>0 i b<0
c) prosta pionowa
1 1 1