Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T17:56:03+01:00
Nm to jest nanometr; 1nm = 10⁻⁹m = 0,000 000 001 m

F=(k*q₁*q₂)/R²
F=9 ∙ 10⁹ * 5*10⁻⁷ * 5*10⁻⁷ / (10⁻⁹)²
F=2,25*10¹⁵ N
2009-12-28T18:30:28+01:00
1nm - nanometr
1nm=10^-9m
F=k*q1*q2/r²
k=1/(4π*ε)
ε=8,85*10^-12 F/m
k=1/(4*π*8,85*10^-12)=9*10^9
F=9*10^9 * 5*10^-7 * 5*10^-7 /(10^-9)²=2,25*10^15 N