Odpowiedzi

2009-12-29T09:52:05+01:00
Q₁ = q₂ = 3*10⁻⁸ C
F = 25N
k = 9*10⁹

F = (k*q₁*q₂) / r²

reszta dokładniej w załączniku