Napisz list do kolegi/koleżanki z Anglii, opisując organizację ekologów, do której niedawno wstąpiłeś/wstąpiłaś. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. W liście:
- przeproś, że nie napisałeś/napisałaś wcześniej i podaj powód
- poinformuj kolegę/koleżankę, do jakiej organizacji należysz, i podaj przykłady jej działalności na rzecz ochrony środowiska,
- wyjaśnij, czym się zajmujesz w organizacji i czy Ci się to podoba,
- zasugeruj koledze/koleżance, by wstąpił/wstąpiła do podobnej organizacji w Anglii, i podaj uzasadnienie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T18:21:05+01:00
Dear, (imię)
First, I wanted to apologize you I didn't write to you. I was really busy, because in this year I have a lot of homeworks.
Last month joined to organization "Happy Earth". It help our planet so much. For example gather rubbish in my region all weekends. One time in month we clean lakes and other water tanks. Previously I only sort rubbish but now I do much more. I am happy I can help our planet and I think you want also help. I search net and I found organizations like "Happy Earth" in England. I think you should join to "Clean Up World Together".
(podpis)
1 5 1