Oblicz z jaką siła przyciąga Ziemię Słońce jeśli masa Ziemi wynosi około 6×10²⁴ kg,masa Słońca jest około 300 tys. razy większa od masy Ziemi zaś odległość między Ziemią a Słońce wynosi około 150 milionów km.
Przyjmij że stała grawitacyjna wynosi około 6,67×10 ⁻¹¹ N×m²/kg².

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T21:45:50+01:00
Mz~6*10^24kg (masa Ziemi)
Ms~2*10^30kg (masa Słońca)
R=150mln km=150000000m
G~6,67*10^(-11) (N*m^2)/kg^2
F=?

F=(G*Mz*Ms)/R^2 [N]
F=(6,67*10^(-11) * 6*10^24 * 2*10^30) / 150000000^2
F~3,6*10^28 N
7 4 7
2009-12-28T23:08:02+01:00
M ≈ 6*10^24 kg - masa Ziemi
M ≈ 18*10^29 kg -masa Słońca
R ≈ 150 000 000 km =150 000 000 000 m = 15*10^10 m - odległość
G ≈ 6,67*10^(-11) (N*m²)/kg²

F = ?

F = (G *m *M)/R²
F ≈ (6,67*10^(-11) * 6*10^24 * 18*10^29) / (5*10^10)²
F ≈ (6,67*6*18 / 25) *10^22
F ≈ 28,8 *10^22 N
7 2 7