Zadanie : 1
O ile centymetrów należy zmniejszyć średnicę koła o promieniu 8 cm, aby obwód koła zmniejszył się czterokrotnie ?
Zadanie : 2
O ile centymetrów zmniejszy się obwód koła o średnicy 2 cm, gdy promień zwiększymy 6 razy?
Zadanie : 3
Koło ma średnicę równą 8 cm. Ile razy mniejszy obwód ma koło, którego średnica jest dwa razy krótsza ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T18:41:09+01:00
1. R=8cm
d=2R=16cm - średnica koła

Obwód Ob=2πR=16π
Nowy obwód mniejszy o 4 razy NOb=16π/4=4π

4π=2πR₁
2R₁=4(cm)=d₁ -nowa średnica

4=16-x
x=12(cm)

O 12 cm należy zmnieszyć średnicę koła.

2. Przy zwiększeniu promienia koła nie ma mowy o zmniejszeniu obwodu koła, gdyż promień jest ściśle powiązany ze średnicą koła. Myślę, że masz błąd w zadaniu i ma być zwiększy się.

zatem
d=2cm=2R
R=1cm
Ob=2πR=2π
R₁=6*1cm=6cm
Nob=2πR₁=12π
Nob-Ob=10π cm

3. 2R=8cm=d
Ob=8π

d₁=8/2=4cm -średnica 2 razy mniejsza
NOb=4π- obwód z mniejszą średnicą

Stosunek Ob/Nob=2

Odp 2 razy mniejszy36 4 36