W podanych wyrazach zaznacz akcenty. Wisz do diagramu kolejno te wyrazy, które nie mają akcentu na drugiej sylabie od końca.
*Ameryka
*kupujący
*tablica
*niespodzianka
*mówiliśmy
*poniedziałek
*podręcznik
*napisał
*zwiedziłbym

2. Spośród podanych niżej wyrazów zrób dwie grupy wyrazów : 1 to takie, w których akcent pada na drugą sylabę od końca a 2 to takie gdzie akcent pada na trzecią sylabę od końca:
-czytalibyśmy
-przyjaciel
-siedem
-gimnastyka
-rozrodczy
-przypomnieliście
-żałowałbyś
-krytykował
-marzyłybyście
-fonetyka
-krytyka
-fizyka
-siedemset
-koleżeński
-myślący
-akcentujemy
-przypomnielibyście

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T18:20:11+01:00
Ameryka-akcent pada na "ry",na 2 sylabę od końca

kupujący-akcent pada na "ją"na 2 od końca
tablica-akcent pada na "li" 2 od konca
niespodzianka-akcent pada na "dzia" 2 od konca
mówiliśmy-akcent pada na "li"2 od konca
poniedziałek-akcent pada na "dzia"2 od konca
podręcznik-akcent pada na ;rę"2 od konca
napisał-akcent pada na "pi"2 od konca
zwiedziłbym-pada na 3 od konca "wie"


2
grupa1:
przyjaciel
siedem
rozrodczy
krytykował
krytyka
fizyka
siedemset
koleżeński'
myślący
akcentujemy
przypomnielibyście

grupa2:
czytalibysmy
gimnastyka
przypomnieliście
żałowałbyś
marzyłybyście
fonetyka
42 1 42
2009-12-28T23:34:50+01:00
Ameryka"ry"
kupujący-a"ją"
tablica-akcent "li"
niespodzianka-a"dzia"
mówiliśmy- "li"
poniedziałek-a"dzia"2
podręcznik- ;rę"
napisał-pi
zwiedziłbym- "wie"


przyjacielsidem rozrodczy krytykował krytyka fizyka siedemset koleżeński' myślący akcentujemy
przypomnielibyście


czytalibysmy gimnastyka przypomnieliście żałowałbyś marzyłybyście
fonetyka
5 3 5