Mama do rozwiązania 4 zadania
1. Który ze związków chemicznych :tlenek glinuczy tlenek miedzi ma wiąkszą zawartość procętową metalu. Wykonaj obliczenia
2.Wiedząc że stosunek masy siarki i tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3 podaj jego wzór sumaryczny.
3. Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlrnkach żalaza jeżeli zawartość procentowa żelaza w tych tlenkach wynosi 70% i 78%.

bardzo proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T18:45:00+01:00
1. Al203
102 g ---- 100%
54 g ------ x%
x = około 53%
Podałeś tlenek miedzi ale nie wiem który bo są 2 więc podam ci 2 rozwiązania.
Cu2O
143g ---- 100%
127g ----- x%
x = około 89%
CuO
79,5g ----- 100%
63,5g ----- x%
x = około 80%
Odp: Czyli tak czy tak większą zawartość metalu ma tlenek miedzi.

2. Tym tlenkiem jest tlenek siarki(VI) SO3

3. FeO
stosunek wynosi 7:4

Fe2O3
stosunek wynosi 7:3