Na wysokości 20m wyrzucono pionowo w górę kamień, nadając mu szybkośćVo = 20m/s. Wykonaj poniższe polecenia, zakładając, że siły oporu nie występują, a przyspieszenia grawitacjne ma wartość 10m/s*2.

a) Wykaż że czas wznoszenia się kamienia jest równy czasowi jego spadania do poziomu wyrzucenia.
b) Zadanie z ryciną więc opuszczam..
c) Oblicz czas ruchu kamienia.
d) OBlicz szybkość kamienia w momencie gdy podczas ruchu przebędzie on drogę 50m.

Liczę na odpowiedź i z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:10:29+01:00
V₀=20m/s
h=20m
g=10m/s²

mv²/2+mgh=mgh₂ /*2
mv²+2mgh=2mgh₂ /m
v²+2gh=2gh₂
v²+2gh/2g=h₂

h₂ = (20m/s)²+2*10m/s²*20m/2*10ms²= 40m

t - czas wznoszenia się ciała s=h₂-h=20m
s=0,5at² a=v/t
s=0,5v/t*t²
s=0,5vt
t=s/0,5v
t=2s

t₁- czas spadania a=g=10m/2² s₂=20m
s₂=0,5at₁²
t₁²=20m/5m/s²
t₁=2s

t=t₁

tc - czas ruchu kamienia
tc=t+t₂ (czas wznoszenia się i czas spadku)
s₃=40m
s₃=1/2gt₂²
t₂² 40m/0,5*10m/s²
t₂=2,83s

tc=4,83s