Zaznaczyć prawidłową odpowiedź:
Na ciało o masie m działa stała nezrównoważona siła. Spośród podanych zdań wybierz te, które w kontekście opisanej sytuacji są zgodne z prawdą.
a) Gdy zwroty siły i prędkości ciała są jednakowe, to przyspieszenie rośnie.
b) Gdy zwroty siły i prędkości ciała są przeciwne, to przyspieszenie jest stałe
c) Gdy zwroty siły i prędkości ciała są jednakowe, to przyspieszenie ciała jest stałe.
d) Gdy zwroty siły i prędkości ciała są, to szybkość ciała maleje proporcjonalnie do czasu ruchu.
e) Gdy zwroty siły i prędkości ciała są zgodne, to szybkość ciała rośnie pdo dlugości drogi.


Sanki, na których siedzi dziecko, zjeżdżają po stoku, a następnie po powierzchni poziomej. Spośród podanych stwierdzeń wybierz to, które w kontekście opisanej sytuacji jest zgodne z prawdą.
a) Na stoku siła tarcia między sankami a śniegiem była większa niż na powierzchni poziomej.
b) Na stoku i na powierzchni poziomej siły tarcia miały jednakowe wartości.
c) Na powierzchni poziomej siła tarcia była większa niż na stoku.
d) Wartośćsiły tarcia na stoku była równa wartości siły ciężkości sanek z dzieckiem.


Proszę bardzo o odpowiedz. To bardzo pilne. Dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:47:04+01:00