Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:07:09+01:00
2⁻⁴ - [(½)² - (½)⁻¹]² + [(½)⁻³×(¼)²]².

1/16- (1/4-2)²+ (8*1/16)²=
1/16- (-7/4)²+0,25=
1/16 - 49/16+0,25=
-48/16 +0,25=-3+0,25=
-2,75
2009-12-28T22:22:52+01:00
2⁻⁴-[(½)²-(½)⁻¹]²+[(½)⁻³×(¼)²= (½)⁴-(¼-2)²+[2³×(¼)²]²=(½)⁴-(-⁷/₄)²+[(½)⁻³×((½)²)²]²=(½)⁴-(-⁷/₄)²+[(½)¹]²=(¹/16)-(49/16)+(4/16)=-44/16=-2¾


¹/16 49/16 4/16 -to są ułamki