1.Uzupełnij słownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh) i związki chemiczne (ZCh).
a) siarka + ______ ---> siarczek wapnia
typ reakcji chemicznej: _____
S: ___________ P:_______________
PCh:______________ ZCh:______________
b) tlenek miedzi(II) + ________ ---> tlenek węgla(IV) + ______
Tup reakcji chemicznej: ___________
S:_______________P:____________________
PCh:____________ ZCh:____________________________

2. Mając do dyspozycji pierwiastki chemiczne: siarkę, tlen, wodór i sód, napisz słownie przebieg sześciu reakcji chemicznych.

3. Na podstawie zapisu przebiegu reakcji chemicznej uzupełnij zdania.
.tlenek srebra(I) + wodór ---> srebro + woda
Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja _____.
Polega ona na tym, że wodór ''odebrał'' tlen od _____ i połączył się z nim, tworząc ____. Srebro z tlenku srebra(I) ''oddało'' tlen wodorowi i powstało ____. Utleniaczem w tej reakcji jest _____, gdyż ______________________________. Reduktorem w tej reakcji jest ____, ponieważ _________________.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:05:46+01:00
.1.

a) siarka + WAPŃ ----> siarczek wapnia
typ reakcji chemicznej: SYNTEZA
S: SIARKA, WAPŃ P: SIARCZEK WAPNIA
PCh:SIARKA, WAPŃ ZCh:SIARCZEK WAPNIA
b) tlenek miedzi(II) + WĘGIEL(IV) ----> tlenek węgla(IV) + MIEDŹ(II)
Typ reakcji chemicznej: WYMIANA (REDUKCJA)
S: TLENEK MIEDZI(II), WĘGIEL(IV) P: TLENEK WĘGLA(IV), MIEDŹ(II)
PCh:WĘGIEL, MIEDŹ ZCh:TLENEK MIEDZI(ii), TLENEK WĘGLA(IV)

.2.

1. siarka + tlen --> tlenek siarki
2. wodór + tlen --> tlenek wodoru
3. siarczek sodu -> siarka + sód
4. tlen + sód --> tlenek sodu
5. siarka + wodór --> siarkowodór
6. wodorek sodu --> wodór + sód


.3.

Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja REDOKS.
Polega ona na tym, że wodór ''odebrał'' tlen od TLENKU SREBRA(I) i połączył się z nim, tworząc WODĘ. Srebro z tlenku srebra(I) ''oddało'' tlen wodorowi i powstało SREBRO. Utleniaczem w tej reakcji jest SREBRO W TLENKU SREBRA, gdyż ODDAJE TLEN. Reduktorem w tej reakcji jest WODÓR, ponieważ ZABIERA TLEN Z TLENKU SREBRA(I).
21 4 21