Uzupełnij równania dysocjacji jonowej soli i napisz je słownie
Np.FeCl3---->(nad strzałką H2O)Fe(na gorze 3+) + 3 Cl(na gorze -)
chlorek żelaza(III) dysocjuje na kationy żelaza(III) i aniony chlorkowe
a)KCl----->(nad strzałką H2O)......+........
.........................................
b)...............----->(nad strzałką H2O)..........+.........
......................
azotan(V)magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotowe(V)
c).............--------->2 Fe(na gorze3+)+3 SO4(na gorze2-)
........................................
d)Al(NO3)3----->(nad strzałką H2O)..............+..............
..............................................
e).........----->(nad strzałką H2O)2 Na(na gorze+) + CO3(na gorze 2-)
......................................
f).........----->(nad strzałką H2O)..........+.............
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe
g).............----->(nad strzałką H2O)3 NH4(na gorze+)+PO4(na gorze3-)
...............................................
wytnij i ułóż kostki domina tak aby wzór soli na pierwszym polu połączył sie z symbolami i wzorami jonów występującymi na ostatnim polu. Napisz równania reakcji dysocjacji tych soli, których wzory znajdują sienna obu polach jednej kostki domina.(chemia nowej ery niebieskie 2 gim)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:24:38+01:00
A)KCl----->(nad strzałką H2O) K (na górze +) + Cl (na górze -)
chlorek potasu dysocjuje na kation potasu i anion chlorkowy
b) Mg(NO3)2 ----->(nad strzałką H2O) Mg (na górze 2+) + 2NO3(na górze -)
azotan(V)magnezu dysocjuje na kation magnezu i aniony azotowe(V)
c) Fe2(SO4)3--------->2 Fe(na gorze3+)+3 SO4(na gorze2-)
siarczan (VI) żelaza (III) dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe (VI)
d)Al(NO3)3----->(nad strzałką H2O) Al (na górze 3+) + 3NO3 (na górze -)
azotan (v) glinu dysocjuje na kation glinu i aniony azotowe (v)
e) Na2CO3----->(nad strzałką H2O)2 Na(na gorze+) + CO3(na gorze 2-)
węglan sodu dysocjuje na kation sodu i anion węglanowy
f) K2S---->(nad strzałką H2O) 2K(na górze +) + S(na górze 2-)
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe
g)(NH4)3PO4---->(nad strzałką H2O)3 NH4(na gorze+)+PO4(na gorze3-)
fosforan (v) amoniaku dysocjuje na kation amoniaku i anion fosforanowy (v)
270 1 270
  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T19:29:16+01:00
A) KCl -> K⁺ +Cl⁻
chlorek potasu dysocjuje na kationy (jeden kation) potasu i aniony (jeden anion) chlorkowe.
b) Mg(NO₃)₂ -> Mg²⁺ + 2 NO₃
azotan(V)magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotowe(V)
c) Fe₂(SO₄)₃ -> 2 Fe³⁺ + 3 SO₄²⁻
siarczan (VI) żelaza (III) dysocjuje na (dwucząsteczkowe) kationy żelaza i (trzycząsteczkowe) aniony siarczanowe
d) Al(NO₃)₃ -> Al³⁺ + 3 NO₃⁻
Azotan (V) glinu dysocjuje na kationy glinu i (trzycząsteczkowe) aniony azotanowe.
e) Na₂CO₃-> 2 Na⁺ + CO₃²⁻
Weglan sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony węglanowe.
f) K₂S -> 2 K⁺ + S²⁻
siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe.
g) (NH₄)₃PO₄ -> 3 NH₄⁺ + PO₄³⁻
fosforan (v) amoniaku dysocjuje na (jeden kation) kationy amoniaku i (jeden anion) aniony fosforanowy (v)


a tego drugiego nie chce mi się robić :)
55 3 55