Zad 1
Podaj hasło zdefiniowane prze poniższe zdanie.

Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego uwzględniający tylko rodzaj i liczbe atomów.
.............

zad 2
Uzupełnij zdania
a)
W cząsteczce bromowodoru HBr wystepuje wiązanie...... gdyż..... .
b)
W cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie ......... ponieważ...... .

zad 3
Wpisz podane wzory cząsteczek do odpowiednich rubryk w tabeli.
Br2, MgCl2, H2, CO2, O2, F2, NaBr, H2S, S2, NH3,KCL

Wiazanie jonowe -
Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane -
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane -Bardzo proszę o rozwiąznia ; ]


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:33:04+01:00
Zadanie 1
wzór sumaryczny
zadanie 2
a) w cząsteczce bromowodoru występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane gdyż to wiązanie polega na uwspólnianiu jednego lub kilku par elektronowych które są przesunięte w kierunku atomu o większej elektroujemności .
b)w cząsteczce bromku baru występuje wiązanie jonowe , gdyż istota tego wiązania jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach .
zadanie3
Wiązanie jonowe - MgCl2,NaBr,KCl
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane - Br2,H2,O2,F2,S2
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane - CO2,H2S,NH3
9 5 9