1. uzupełnił takimi formami jak:
- czas przeszły 1 os. lp.
- czas przyszly 1 os.lm.
- tryb rozkazujący 3 os. lm.
- tryb przypuszczający 2 os.lp. ordzaj żeński
słowa "stanąć" oraz "przyrzec"
2. Uzupełnij tabelkę tam gdzie są kropki
Czasowniki niedokonane Czasowniki dokonane
.............. Przygotować
Zamykać ............
.............. Spóźnić się
Biegać ............
.............. Spostrzec
Wyrażać ............
............ zagrzać
próbować ..........

I tego już nie trzeba ale jesli można gdyby wytłumaczyć mi te czaowniki dokonane i niedokonane.

Nie chciało mi wyjść tak równo więc te drugie słowa są do drugiej kolumny czyli czasowniki dokonane a te pierwsze są do czasowniki niedokonane.

1

Odpowiedzi

2009-09-15T19:31:03+02:00
1. Stałam - przyrzekałam
Bd stali - bd przyrzekali
Niech staną - niech przyrzekają
spałabyś - przyrzekałabyś
2. Przygotowywać
zamknąć
spóźniać się
biegać
spostrzegać
wyrazić
zagrzewać
próbować