1. Wyjaśnij poniższe pojęcia, podajac odpowiednie przykłady:
a)atom
b)pierwiastek
c)związek chemiczny

2.Jaką nazwę noszą siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek tego samego ciała? Podaj przykłady takiego oddziaływania w substancjech stałych i ciekłych.

3.Jaką nazwę noszą siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek róznych ciał ? Podaj przykłady takiego oddziaływania.

1

Odpowiedzi

2016-07-26T12:01:25+02:00
Zad.1
a) atom - najmniejsza część pierwiastka, która zachowuje wszystkie jego właściwości, np. atom magnezu - ₁₂²⁴Mg

b) 
pierwiastek chemiczny - jest to substancja będąca zbiorem atomów o takiej samej liczbie atomowej, np. magnez - Mg

c) związek chemiczny - jest to zbiór przynajmniej dwóch atomów, które są połączone dowolnym wiązaniem chemicznym, np. chlorowodór - HCl


zad.2
Siły spójności (inaczej siły kohezji).
Przykłady: 
- łączenie się kropel wody ze sobą (substancje ciekłe)
- kurz, który osadza się wszędzie w domu (substancje stałe)

zad.3
Siły przylegania (inaczej siły adhezji).
Przykłady:
- przyleganie do siebie włosów po umyciu
- pozostawanie kropel wody na ściankach po wylaniu jej z dowolnego naczynia
1 5 1