Prosze!
połącz wzory soli z określonymi odczynów, które wykazują roztwory wodne tych soli. napisz równania reakcji hydrolizy soli, które jej ulegają.
CuCl2 Na2SO4 KNO3 NA2SO3 (NH4)2CO3
pod spodem odczyn zasadowy odczyn kwasowy odczyn obojętny
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
tylko odp
1.jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej(5)
2.nazwa anionu kwasu solnego(9)
3.nazwa soli zawierającej resztę kwasową S(na gorze2-)(8)
4.jon obdarzony ładunkiem dodatnim(6)
5.nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy(6)
6.sole kwasu bromowodorowego(6)
7.rozpad soli na jony pod wpływem wody(10)
8.produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztworu CuCl2(5)
9.jon ujemny(5)
10.SO4(na gorze2-),SO3(na gorze2-),NO3(na gorze-),S(na gorze 2-)to aniony......kwasowych(5)
11.nazwisko uczonego który badał proces elektrolizy(7)

1

Odpowiedzi

2009-12-29T23:25:42+01:00
1.

CuCl2 + 2H2O<==>Cu(OH)2+2HCl
sól mocnego kwasu i słabej zasady -> odczyn lekko kwaśny

Na2SO4 + H2O <==> *
sól mocnej zasady i mocnego kwasu (nie hydrolizuje), odczyn obojętny

KNO3 + H2O <==> *
jak wyżej...

NA2SO3 + 2H2O <==> 2NaOH + H2O*SO2
odczyn lekko zasadowy

(NH4)2CO3 + 2H2O <==> 2NH3*H2O + CO2*H2O
odczyn obojętny (chociaż właściwie należy porównać wartości stałych dysocjacji (odczytać z tablic chemicznych))

2.

1.kation metalu
2.anion chlorkowy
3.siarczek
4.kation
5.anoda
6.bromki
7.dysocjacja
8.wodór
9.anion
10.reszt
11.Humphry Davy