Zad 1
w wiadrze jest x litrów wody , a beczce y litrów wody. zapisz lie litrów wody będzie w wiadrze , a ile w beczce jeśli ;
a)z wiadra do beczki przelejemy pół litra wody,
b)najpierw przelejemy połowę zawartości wiadra do beczki , a potem 2 litry z beczki do wiadra,
c) najpierw z beczki przelejemy 1 l wody do wiadra a następnie połowę zawartości wiadra przelejemy do beczki,
d)do wiadra dolejemy 0.75 l wody ze studni , a potem trzecią część zawartości wiadra przelejemy do beczki.

zad 2
zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równości następujące prawa ;
a)suma liczby i liczby do niej przeciwnej jest równa 0.
b)szecian ilorazu liczb jest równy ilorazowi sześcianów tych liczb .
c) wartość ilorazu nie zmieni się jeśli dzielną i dzielnik pomnożymy przez 5.

z góry dzięki
tylko zobliczeniami i wytłumaczeniem

2

Odpowiedzi

2009-12-28T21:44:04+01:00
Zad 1

a) x-0,5l - ilość wody w wiadrze
y+0,5l -ilość wody w beczce

b) najpierw
1/2x- ilość w wiadrze
1/2x+y - ilość w beczce
potem
1/2x + 2l - ilość w wiadrze po dodaniu 2 litrów z beczki
1/2x+y-2l- ilość w beczce po oddaniu 2l do wiadra

c) najpierw
y-1l - ilość w beczce
x+1l- ilość w wiadrze
następnie

1/2 (x+1l)- ilość w wiadrze
y-1l +1/2 (x+1l)- ilość w beczce

d) najpierw
x+0,75l - w wiaderku z woda ze studni
y- w beczce
potem
1/3 (x+0,75l)- w wiadrze
y+1/3 (x+0,75l) - w beczce po dolaniu tej z waderka

zad2

a) x- liczba
-x- liczna przeciwna do x

zapis: x+ (-x)=0

b) a- pierwsza liczba
b- druga liczba

(a/b)^3=(a^3) /( b^3)

c) d -dzielna
z- dzielnik

d/z=5d/5z
94 4 94
  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T22:45:39+01:00
Zadanie 1

a) w wiadrze jest x-0,5l wody, a w beczce y+0,5l wody
b) wiadro: 0,5x+2l, beczka: y+0,5x-2l
c) wiadro: najpierw x+1, później 0,5x+0,5l
beczka: najpierw y-1l, później y+x+0,5l
d) wiadro: najpierw x+0,75l, później 2/3x+0,5l
beczka:y+1/3x+0,25l

Trzeba po prostu odpowiednie wartości odjąć lub dodać, myślę, że to dosyć jasne.

Zadanie 2
a) x+(-x) = 0
Logiczne: 3-3=0, 8-8=0, -5+5=0

b) (x/y)^3 = x^3/y^3

c) x/y = 5x/5y

Pozdrawiam
20 4 20