1.Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwe produktów.
a)CH₂=CH-CH₃ + Br₂ --->
e)..C₇H₁₄ +..O₂--->..CO₂ + ..H₂O
f)..C₃H₆ + ..O₂---> ..CO + ..H₂O
g)..C₈H₁₆ + ..O₂ ---> ..C+..H₂O
h)CH₂=CH₂ + HBr--->
i)CaC₂+ .. H₂)--->
j)n[CH₂=CH-CH₃]--->
(na strałce T. p, katalizator)
uzupełnic wykropkowane miejsca i miejsca za strzałką i nazwe produktu;)

2.Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji przedstawione na schematach
a)C₂H₂--->A--->B
(na pierwszej strzałce jest HCl a na drugiej p T katalizator)
równania
1.
2.

c)C₂H₂--->C₂H₆--->CO₂
równania
1.
2.
(napisac co zostale dodane na strzalkach )

2

Odpowiedzi

2009-12-28T23:26:10+01:00
Ja bym to tak zrobił ale ręki nie dam sobie uciąć ze wszystko jest dobrze prosze sprawdzić wydaje mi się ze jest OK!
a)CH₂=CH-CH₃ + Br₂ --->CH2Br--CHBr--CH3
e).2.C₇H₁₄ +.21.O₂--->..14CO₂ + .14.H₂O
f)..C₃H₆ + .3.O₂---> .3.CO + .3.H₂O
g)..C₈H₁₆ + .4.O₂ ---> ..8C+..8H₂O
h)CH₂=CH₂ + HBr--->CH3-CH2Br
i)CaC₂+ .. H₂)--->a tutaj raakcja nie zachodzi chyab ze mialo być H2O to wtedy tak CaC2+2H2O------C2H2 +Ca(OH)2
j)n[CH₂=CH-CH₃]---> [-CH2-CHi od tego jedna kreska w górę i jedna w prawo -CH3]na)C₂H₂--->A--->B
(na pierwszej strzałce jest HCl a na drugiej p T katalizator)
równania
1.C2H2 +HCl----- C2H3Cl
2.[-CH2-CHCl-]n

c)C₂H₂--->C₂H₆--->CO₂
równania
1.C2H2+ 2H2-----C2H6
2.2C2H6 +7O2---4CO2+ 6H2O
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T23:28:13+01:00
1.
a)CH₂=CH-CH₃ + Br₂ ---> CH2Br-CHBr-CH3 (1,2-dibromopropan)
e)2C₇H₁₄ +21O₂--->14CO₂ + 14H₂O (tlenek węgla(IV) i woda ;p)
f)C₃H₆ + 3O₂---> 3CO + 3H₂O (tlenek węgla (II) i woda)
g)C₈H₁₆ + 4O₂ ---> 8C+8H₂O (węgiel i woda)
h)CH₂=CH₂ + HBr---> CH3-CH2Br (bromoetan)
i)CaC₂+ 2 H₂O---> C2H2 + Ca(OH)2 (acetylen i wodorotlenek wapnia)
j)n[CH₂=CH-CH₃]-(polimeryzacja)--> -[CH2-CH]-n(w indeksie dolnym)
....................................................CH3

2.
a)C₂H₂--->A--->B
(na pierwszej strzałce jest HCl a na drugiej p T katalizator)
równania
1.HC≡CH + HCl --> H2C=CHCl
2.n[CH2=CHCl] --(p,T, kat)--> -[CH-CHCl]-n

c)C₂H₂--->C₂H₆--->CO₂
równania
1.HC≡CH + 2H2 ---> H3C-CH3
2.2C2H6 + 7O2 ----> 4CO2 + 6H2O
3 3 3