Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T16:00:28+01:00
W czasie tworzenia się Ziemi, z ognistej masy wyodrębniły się skały, woda oraz gazy. Pierwiastki i związki chemiczne, wchodzące w skład naszej planety, ułożyły się warstwowo. Te najcięższe - żelazo i nikiel- znalazły się w środku Ziemi. Nad nimi ułożyły się skały złożone z lżejszych pierwiastków- glinu, krzemu i magnezu. Jeszce wyżej znalazła się woda, która jest lżejsza od skał, a nad nią - najlżejsze powietrze.
Poszczególne strefy Ziemi przenikają się, oddziałują na siebie i są współzależne. Dzięki temu nasza planeta ciągle się zmienia a poszczególne sfery ją kształtują.
Zmiana jednego elementu w środowisku wywiera wpływ na pozostałe sfery Ziemi. Na przykład nadmierna wycinka drzew przyczynia się do erozji gleby i zmian stosunków wodnych na danym obszarze, co wiąże się silnie z resztą roślinności oraz zwierząt na tym terenie. Również hydrosfera jest ważną sferą dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Największe zasoby wody znajdują się w morzach i oceanach. Tu możemy zauważyć oddziaływania między sferami Ziemi. Atmosfera oddziałuje na hydrosferę falując wodę, tworząc fale, które oddziałują na litosferę, obijając się o skały i kształtując je. Oprócz słodkiej wody hydrosfera dostarcza ludziom wielu korzyści gospodarczych. Umożliwia ona na przykład rozwój rybołówstwa.
Na pograniczu atmosfery, hydrosfery, litosfery oraz pedosfery utworzyła się sfera, w której może istnieć życie. Z tego powodu została ona nazwana sferą życia lub biosferą. Na przestrzeni dziejów biosfera podlegała prawom ewolucji. Różne gatunki roślin i zwierząt, dostosowując się do warunków zewnętrznych, zmieniały swoją budowę anatomiczną i zasięg przestrzenny . Niektóre z nich wyginęły, nie mogąc przystosować się do zmiennych warunków panujących na Ziemi. Ich miejsce na drodze ewolucji zajęły nowe gatunki.
W biosferze możemy zauważyć, że niektóre organizmy silnie wiążą się z innymi oraz współistnieją ze sobą. Taka sytuacja jest korzystna dla obu organizmów. Jako przykład mogą posłużyć grzyby. Mogą one rozwijać się tylko w pobliżu nagromadzonej martwej materii organicznej. Najczęściej rozkładają ją przy udziale tlenu. Tylko nieliczne gatunki przeprowadzają reakcję rozkładu w warunkach beztlenowych. Grzyby często żyją w ścisłym związku z określonymi gatunkami roślin. Oplatając ich korzenie, ułatwiają im zdobywanie wody i składników mineralnych. W zamian otrzymują wytworzony przez rośliny pokarm. Grzybnia chroni też korzenie tych organizmów przed bakteriami i wpływem toksyn. Tego typu współistnienie roślin nazywamy mikoryzą. Grzyby zapewniają rośliną prawidłowy rozwój. Duże zanieczyszczenie powietrze powoduje zanik grzybów mikoryzowych. Wówczas roślina szybko pada ofiarą pasożytniczych bakterii. Następuje zahamowanie jej wzrostu i rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do śmierci.
Wśród grzybów są również pasożyty. Ich strzępki wrastają do wnętrza żywiciela i pobierają substancje odżywcze bezpośrednio z jego komórek. Przykładem takiego organizmu jest buławinka czerwona, pasożytująca na zbożach. Podobny tryb życia prowadzi huba, która odżywia się kosztem drzew.
Elementem biosfery są również ludzie. Naukowcy zakładają, że w geologicznej skali czasu człowiek współczesny pojawił się na Ziemi niedawno – około 100 tys. Lat temu. Biosfera, przestrzeń życia człowieka, nie mogłaby funkcjonować samodzielnie bez pozostałych sfer. Właśnie z nich pochodzą elementy niezbędne do życia, takie jak powietrze czy woda.

Mam nadzieję, że pomogłam, jeśli nie to przepraszam(miej na uwadze to, że się trochę napracowałam), a jeśli tak to nagródź mnie najlepszą. Pozdrawiam :]
6 4 6