Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T22:35:07+01:00
Mr₁- 280g
C%₁-7%

ms=C%₁*mr₁/100%
ms=7*280/100[g]
ms=19,6g

₁mH₂O=mr₁-ms
₁mH₂O=280-19,6[g]
₁mH₂O=260,4g

jako, że odparowano wodę masa substancji nie uległa zmianie;

odparowano 100 g:
mH₂O=₁mH₂O-100g
mH₂O=260,4-100[g]
mH₂O=160,4g

mr₂= 160,4+19,6
mr₂=180g

C%₂=ms*100%:mr₂
C%₂=19,6*100%:180[%]
C%₂=10,9%

Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 10,9%.