(Bardzo)Potrzebna mi interpretacja tego tekstu:
Horacy " Poeta - -ptak"

Nad podziw mocą pióra dwukształtną
podam do lotu wysokie skrzydła,
odkopnę miasto, gdzie mieszka
ziemska zawiść obrzydła.
Syn wyzwoleńca, a Mecenasa
wybraniec, odżegnany od śmierci,
umknie od Styksowej rzeki,
co czarną wodą świeci.
Już nową skórę zwiastują nogi,
już prawie
ptakiem jestem od góry
,
już ramię i palce, czuję,
biorą lot śnieżnopióry.
Już nad Ikara wzniósł się podniebny
łabędzi śpiew, gdzie Bosfor szaleje,
wrzące Syrty, żar Getulów
aż po Hiperboreje.
Mnie Argonautów poza Kolchida,
Gelonów kraj, Dak, co tłumi trwogę,
i Gal z Rodanu, i z Ebro
Hiszpan czerpiąc wodę.
Nie dbam o pogrzeb, pozór żałobny,
daremne pieśni, skargi i żale,
mego stosu nie podpalaj
w krzyku ku próżnej chwale.

2

Odpowiedzi

2009-12-28T22:42:34+01:00
Wiersz jest liryką bezpośrednią.
Mówi w nim podmiot liryczny - porównuje się do ptaka, dojrzały mężczyzna, liryczne "ja" wypowiada się w swoim imieniu, utożsamia się z autorem tekstu, wyraża swoje przemyślenia.
Wiersz nie jest adresowany do konkretnej osoby, w pewnym momencie podmiot liryczny zwraca się do samego siebie.
Podmiot liryczny mówi o poetach także porównując ich do ptaków.
Wiersz ukazuje nam myśli przeciętnego poety,
jest monologiem wewnętrznym.
Występują rymy :męskie, jednak nie są uporządkowane.
W tekście występuje dużo środków stylistycznych np.: epitetów, personifikacji/animalizacji, metafor, przenośni. Tekst nawiązuję do innych dzieł ze starożytności i mitologii.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T23:18:06+01:00
Podmiot liryczny przemawia w pierwszej osobie: „odkopię miasto”, „nie dbam o pogrzeb”, „podam do lotu”. Zwraca się również imiennie wyróżnionego adresata: „syn wyzwoleńca”, czyli do siebie. Podmiot liryczny - ptak zna mitologię grecką i dzieje starożytności, która swą metamorfozę kojarzyła właśnie z ptakiem. Posiada również wiedzę geograficzną, wymienia między innymi Bosfor, rzekę Ebro, Hiszpanię.
Główny motyw w wierszu to: motyw przemiany poety w ptaka oraz jego lotu. Podmiot liryczny stwierdza „ podam do lotu wysokie skrzydła”. Skrzydła składają się z piór, które są istotną częścia skrzydeł,które pozwalają wnieźc mu się w górę, ale pióro to również narzędzie pracy poety, przy pomocy którego tworzy swe niezwykłej piękności strofy.
W wierszu występuje również krótki opis przemiany człowieka w ptaka: „Już nową skórę zwiastują nogi” . Wyjaśniajac przemianę poety w ptaka można powiązac to ze śmiertelnością człowieka, stąd słowa: „Nie dbam o pogrzeb”. Natura ptasia, którą posiada tak jak ludzką, pozwala mu wznieść się ponad przyziemność i na swych potężnych skrzydłach wędrować nad światem. Przybranie postaci ptaka ukazuje nam innośc poety, zdolnośc do przebywania w różnych krainach geograficznych, poznawania świata z ptasiej perspektywy. Dary te nie są dostępne dla zwykłego śmiertelnika, poeta otrzymał ten dar od bogów wraz z talentem. Tylko poeta może wznosic się ponad wszystkim pisząc strofy i wychwalając świat.
Wiersz ten można odebrac również jako przesłanie i przestrogę przed życiem niegodziwym, bowiem poeta, przybiera postac ptaka jakby chciał z góry zobaczyc świat i panującą w nim „zawiśc obrzydłą”.

6 3 6