Wypisz trzy kolejne liczby całkowite nieparzyste,z których największą jest liczba 2p-3,gdzie p ∈ C ,a następnie:
a)wykaż że suma tych liczb jest podzielna przez 3
b)wyznacz te liczby jeśli wiadomo że kwadrat liczby najmniejszej jest o 94 większy od iloczynu dwóch pozostałych liczb.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T23:55:30+01:00