1)prostokat o wymiarach 6 cm x 2 cm obracamy wokół krótrzego boki.jaka jest srednica podsrawy otzrymanego walca>

2) trójkat prostokatny o przyprostokątnych długości i 4 obraca sie wokoł krótszej przyprostokatnej. jaki jest stosunek długosci tworzącej otrzymanego stożka do sługości promienia podstawy

3)trójkat prostokatny równoramienny o przeciwprostokatnej długości 6(pierwiastek) z 2 obraca się wokół przyprostokątnej . jakie pole ma przekrój osiowy otrzymanego stożka?

1

Odpowiedzi

2009-04-01T22:36:29+02:00
1) d = 2 x 6 = 12

2) nie napisałaś 1 długośći

3) kąty tego trójkąta 90, 45, 45 stopni

6√2 - przekątna kwadratu

a√2 = 6√2
a = 6

Pitagoras

a = 6√2/2 = 3√2

a²+b² = c²
c = 6
c²-a² = b²
6x6 - (3√2)² = b²
36 - 6 = b2|√
b = √30
b = h
P = a x h/ 2 = 6√30/2 = 3√30