Odpowiedzi

2009-12-28T22:53:06+01:00
Homer pouczał o wszystkim, o zajęciach ludzi podczas wojny i pokoju, o zawodach, polityce, dobrych obyczajach i obowiązkach. Tyrtajos głosił, że zaszczytnie jest bić się o ojczyznę. Safona w swych utworach opiewała miłość, Anakreont sławił uroki życia, erotykę i biesiadę, a Symonides poruszał czytelnika do łez. Horacy natomiast uważał, że poezja daje nieśmiertelność i sławę poecie, a według Arystotelesa miała ona pełnić funkcję „katharsis”, czyli oczyszczenia. W późniejszych epokach rozwinęła się literatura parenetyczna.
1 1 1