Odpowiedzi

2009-12-29T19:44:08+01:00
Skutkami wojen Polski w XvII wieku były:
-zmniejszenie liczby ludności
-nietolerancja religijna w Polsce
-szereg konfliktów w\z Rosją, Szwecją i Turcją
-upadek handlu
-upadek gospodarki kraju
-upadek miast
-utrata części Inflant
- ut\trata pretensji do tronu szwedzkiego
-utrata Prusów książęcych (lenna Polski)
To tak ogólnie.
Jeśli chcesz top mam też skutki poszczególnych bitew, lub walk ze szwecją, turcją, rosją;)
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T23:13:05+01:00
A) - regres demograficzny przyczynił się do upadku rolnictwa, sytuację pogarszał fakt zmniejszenia się popytu na polskie towary po wojnie trzydziestoletniej (ożywienie gospodarcze w NIEMCZECH)
- zwiększenie wysokości pańszczyzny, powstania chłopów
- wstrzymanie handlu (odebranie znacznych dochodów dla szlachty)
- zastój w rzemiośle

b) - szerzenie się korupcji, zrywano sejmy (arena walk konkurujących ze sobą magnatów)
- decentralizacja władzy
- wprowadzenie liberum veto, przystopowało poprawę sytuacji ekonomicznej, wpłynęło niekorzystnie na skarb państwa
- płacenie haraczu Turcji

c) - rabunek dzieł sztuki, bibliotek, wykwintnych mebli i innych kosztowności
- wiele kościołów musiało byc odbudowanych po zniszczeniach wojennych
- zniszczono wiele zabytków architektonicznych
- życie kulturalne obywateli było zaniedbane, gdyż w czasie wojen nie było na nie czasu
3 4 3