Odpowiedzi

2009-09-16T11:18:58+02:00
Ad1
2x²-32=0
2(x²-16)=0
2(x-4)(x+4)=0
x=4 ∨x=-4

ad2
6x²+7x-3=0
Δ=b²-4ac
Δ=49+72=121
√Δ=11
x₁=-7-11/2= -³/₂
x₂=-7+11/2=⅓

ad3
nie do rozłożenia delty nie da się wyliczyć, nawet przez podstawianie się nie da... możesz się pobawić ale raczej się tego nie wyliczy..

ad4
x⁴- 10x²+9=0
x²=t

t²-10t+9=0
Δ=100-36=64
√Δ= 8
t₁=1
t₂=9

x²=t
więc podstawiam pod t to co wyliczyłam wyżej

x²=1
x=1 ∨ x=-1
x²=9
x=3 ∨ x=-3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-16T12:11:13+02:00
Ad1
2x²-32=0
2(x²-16)=0
2(x-4)(x+4)=0
x=4 ∨x=-4

ad2
6x²+7x-3=0
Δ=b²-4ac
Δ=49+72=121
√Δ=11
x₁=-7-11/2= -18/2=-9
x₂=-7+11/2=4/2=2

ad3
W(x)=x³+3x²-4x-20
W(x)=x²(x+3)-4(x+5)
W(x)=(x²-4)(x+5)(x+3)
W(x)=(x-2)(x+2)(x+5)(x+3)
x1=2
x2=-2
x3=-5
x4=-3

ad4
x⁴- 10x²+9=0
podstawiam zmienna
x²=t

t²-10t+9=0
Δ=100-36=64
√Δ= 8
t₁=10-8/2=2/2=1
t₂=10+8/2=18/2=9

x²=t
podstawiam pod t
x²=1
x=1 ∨ x=-1
x²=9
x=3 ∨ x=-3
2009-09-16T13:01:29+02:00
W(x)=2x²-32 =2(x²-16)=2(x-4)(x+4)

W(x)=6x²+7x-3=6(x+1,5)(x-⅓)

Δ=7²-4×6×(-3)=49+72=121 √Δ=11
x₁=-7-11/2×6=-18/12=-1,5 x₂=-7+11/2×6=4/12=⅓

W(x)=x³+3x²-4x-20=x²(x+3)-4x(x+5) nie pasuje, chyba jest błąd lub z Bezaut'a
dzielniki 20: 1,2,4,5,10,20 + i -
ale nic z całkowitych nie wychodzi, miejsce zerowe jest gdzieś pomiędzy 2 i 4 -
muślę ze błąd w przepisywaniu gdyby było 5x², to
x²(x+5)-4x(x+5)=(x+5)(x²-4x)=x(x-4)(x+5)

W(x)=x⁴-10x²+9=(x-1)(x+1)(x-3)(x+3)

x²=t
t²-10t+9

Δ=100-36=64, √Δ=8
t₁=1 ∨ t₂=9
więc x₁=1, x₂=-1, x₃=3, x₄=-3