Dany jest pierwiastek o liczbie atomowej 13. Korzystając z układu okresowego określ:

a) miejsce pierwiastka w układzie okresowym
b) ilośc protonów i neutronów
c) rozmieszczenie elektronów w powłokach
d) wzory sumaryczne i strukturalne chloru, tlenku i fosforanu tego pierwiatka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T00:23:05+01:00
Dany jest pierwiastek o liczbie atomowej 13. Korzystając z układu okresowego określ:

a) miejsce pierwiastka w układzie okresowym
b) ilość protonów i neutronów
c) rozmieszczenie elektronów w powłokach
d) wzory sumaryczne i strukturalne chloru, tlenku i fosforanu tego pierwiastka

a) grupa 13 (trzecia główna), okres 3
b)
p+ = 13
n0 = 27 - 13 = 14
c)
K2L8M3
d)
AlCl3
Al2O3
AlPO4
reszta w załączniku...