Zmieszano dwie różne mieszaniny gazowe zawierające tlenek węgla(II) i azot . Jedną o masie 1,00 * 10²g, składającą się w 10,0% masowych z tlenku węgla(II)i reszty azotu oraz drugą o masie 4,00 * 10²g, zawierającą 40,0% masowych tlenku węgla(II) i resztę azotu
1. Oblicz procent masowy tlenku węgla(II) po zmieszaniu obu mieszanin.
2. Podaj wzory sumaryczne składników mieszaniny oraz określ typ wiązania występujący w cząsteczce azotu.
3. Zapisz dwa równania reakcji - jedno, w którym tlenek węgla(II) jest substratem, a drugie, w którym azot jest substratem i tworzy tlenek azotu, którego cząsteczka zawiera o jeden elektron więcej niż cząsteczka tlenku węgla(II).
4. Cząsteczka azotu zawiera dokładnie tyle samo protonów, ile cząsteczka tlenku węgla(II). Czy na tej podstawie można o nich powiedzieć, że są
a) izotopami ?
b) cząsteczkami izoelektronowymi ( o takiej samej liczbie elektronów )
Uzasadnij każde z dwóch stwierdzeń

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:48:35+01:00
1. Codzi tutaj o CO i N2.

mCO = 40% * 400g = 160g
mN2 = 400g - 160g = 240g
mieszanina po zmieszaniu wyniesie 500g, bo 400g + 100g = 500g
mCO = 10g + 160g = 170g
mN2 = 90g + 240g = 330g

%CO = 170g\500g * 100% = 34%
Odp: Po zmieszaniu obu mieszanin procen masowy tlenku węgla(II) wynosi 34%

2. Składniki mieszaniny to CO i N2.
W cząsteczce azotu występuje wiązanie atomowe.

3. a) CO + O2 --> CO2
b) N2 + O2 ---> 2NO

4. a) NIE
n) TAK

(Wszystkie liczby po atomach mają być w indeksie. ;))