Analiza izotopowa pewnej próbki wody wykazała obecność następujących atomów : ¹⁶₈O, ¹⁸₈O, ¹₁H, ²₁H, ³₁H.
1. Ile różnych cząsteczek wody może zostać utworzonych przy dostępności powyższych izotopów?
2. Podaj liczbę składników jądra dla atomu tlenu ¹⁸₈O.
3. Podaj skład jądra atomu trytu ³₁H.
4. Podaj liczbę neutronów zawartych w jednej cząsteczce wody zawierającej wyłącznie izotopy ¹⁶₈O i ¹₁H.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T03:47:23+01:00
1. Każdy atom tlenu może połączyć się z jedną z sześciu par wodoru:
¹₁H - ¹₁H ¹₁H - ²₁H ¹₁H - ³₁H ²₁H-²₁H ²₁H-³₁H ³₁H-³₁H, czyli możliwości jest 2*6=12

2. ¹⁸₈O ma 18 nukleonów (protonów i neutronów), z czego protonów jest 8, a więc neutronów 10.

3. ³₁H zawiera 1 proton i 2 neutrony

4. Cząsteczka wody to 1 atom ¹⁶₈O i 2 atomy ¹₁H, czyli 8+2*1=10 protonów i 8+2*0=8 neutronów