W trzech naczyniach znajdują się trzy wodne roztwory trzech różnych substancji.
Pierwszy roztwór powstał po wrzuceniu do wody pewnego metalu. Jądra atomowe tego pierwiastka zawierają po 11 protonów.
Drugi roztwór powstał po wprowadzeniu do wody niewielkiej ilości trującego gazu o charakterystycznym zapachu i masie cząsteczkowej wynoszącej ok. 36,5u. Gaz ten może powstać w wyniku bezpośredniej reakcji wodoru z pewnym niemetalem, którego atomy mają po 7 elektronów walencyjnych.
Trzeci roztwór powstał po rozpuszczeniu w wodzie siarczanu(VI) pewnego dwuwartościowego metalu, w którym masa siarki stanowi 20,09% masy całego związku.
Roztwory mieszamy parami. Po zmieszaniu jednej pary, spośród trzech wymienionych roztworów - obserwowano wyraźny przebieg reakcji.
1. Podaj wzory i systematyczne nazwy substancji, których roztwory znajdują się w poszczególnych naczyniach.
2.Podaj numery roztwrów, których zmieszanie pozwoliło na obserwację wyraźnych zmian bez użycia żadnych wskaźników i przyrządów. Zapisz jonowe równania reakcji.
3. Czy powyższa reakcja jest jedyną, jaka zaszła w wyniku mieszania roztworów ?
4. Czy po zmieszaniu jakiejkolwiek z par doszło do przebiegu reakcji ? Jeśli tak, wskaż tę parę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:30:41+01:00
1. I roztwór - wodorotlenek sodu NaOH
II roztwór - kwas solny HCl(aq)
III roztwór - siarczan(VI) miedzi(II) CuSO4

2. Zmieszanie roztworu I z roztworem III pozwoliło na obserwację strącenia się osadu.
Równanie reakcji:
2Na(na górze +) + 2OH(na górze -) + Cu(na górze 2+) + SO4(na górze 2-) ---> Cu(OH)2(ze szczałką skierowaną w dół, ponieważ strącił się osad) + 2Na(na górze +) + SO4(na górze 2-)

3. Doszło jeszcze do reakcji roztworu I z roztworem II.
2NaOH + 2HCl ---> 2NaCl + 2H2O

5. Do reakcji nie doszło po zmieszaniu roztworu II z roztworem III.
1 2 1