Dana jest funkcja f(x)= -2x+4. Które zdanie jest prawdzie?

a) Funkcja jest malejąca, wykres tej funkcji przecina oś x w punkcie ( 0,2)

b) Funkcja jest rosnąca, funkcja dla argumentu 2 przyjmuje wartośc 0.

c)Funkcja jest malejąca, funkcia przyjmuje wartości dodatnie dla x<2

d) Wykres funkcji przecina oś y w punkcie (4,0)

2

Odpowiedzi

2009-12-29T01:33:58+01:00
A (wspolczynnik a jest ujemny wiec funkcja jest malejaca, 0=-2x+4 x=2
(0,2) )
2009-12-29T02:28:02+01:00
C) Funkcja jest malejąca, funkcja przyjmuje wartości dodatnie dlax<2