Weronika i Ela kreśliły koła o tym samym promieniu, umieszczając je w układzie współrzędnych.Środek koła Weroniki ma współrzędne (-4,5).Jakie współrzędne ma środek koła wykreślonego przez Elę, jeśli jest ono symetryczne do koła Weroniki względwm osi odciętych?

a)(4,-5)
b)(-4,-5)
c)(4,5)
d)(-4,5)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T02:26:23+01:00
Weronika i Ela kreśliły koła o tym samym promieniu, umieszczając je w układzie współrzędnych.Środek koła Weroniki ma współrzędne (-4,5).Jakie współrzędne ma środek koła wykreślonego przez Elę, jeśli jest ono symetryczne do koła Weroniki względwm osi odciętych?

a)(4,-5)
b)(-4,-5)
c)(4,5)
d)(-4,5)

względem osi odciętych czyli względem osi OX
czyli
x₂=x₁
y₂=-y₁
(-4,5)

x₁=-4
x₂=-4
y₁=5
y₂=-5
Środek koła wykreślonego przez Elę ma współrzędne (-4,-5) czyli odp.b