Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T03:00:09+01:00
Do rozwiązania tego zadania niezbędne będą dwa wzory:

wzór na objętość kuli: 4/3πR³;
wzór na objętość walca: πR²h.

Obliczmy najpierw łączną objętość dziewięciu śnieżnych kulek:

V₉ = 9*4/3*π*10³ = 12000π.

Taką samą objętość będzie miał walec powstały po stopieniu tych śnieżek. Policzmy więc jego wysokość, pamiętając, że promień podstawy (R) = 20 cm.

V=πR²h
h=V/πR²
h=12000π/πR²
h=12000π/(20)²π /π
h=12000/(20)² = 12000/400 = 30(cm).

Z treści zadania wynika jednak, że w pojemniku jest już woda sięgająca wysokością 50 cm. Należy zatem dodać wysokości obu walców - tego, który był w pojemniku od początku oraz tego powstałego ze stopionego śniegu:

50cm + 30cm = 80cm.

Mamy odpowiedź - słup wody sięgnie wysokości 80 cm.

Pozdrawiam ;)