1. wyznacz: A∪B, A∩B, B,A-B, B-A
A= {1,2,3,4,6,7,9,16} B= {0,2,4,9,15,20}
2. Wyznacz NWW (96,134)
3.oblicz: -1½ · 5,2 +⁹/₂· (-0,6)
4. zaznacz na osi liczbowej i zapisz za pomocą przedziału poniższe zbiory: A= {x÷x ∈ R^ -5 < x ≤ 4} B= {x÷x ∈ R^-2 ≤ x < 3}

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T10:08:08+01:00
1.
A = {1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16}
B = {0, 2, 4, 9, 15, 20}
A∪B ={0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 20}
A∩B = {2, 4, 9}
A-B = {1, 3, 6, 7, 16}
B-A = {0, 15, 20}

2. Wyznacz NWW (96,134)
Rozkładamy obie liczby na czynniki pierwsze
96/2
48/2
24/2
12/2
6/2
3/3
1/

134/2
67/67
1/

NWW(96, 134) = 2*2*2*2*2*3*67 = 6432

3.
-1½ · 5,2 + ⁹/₂ · (-0,6) = -1,5 · 5,2 + 4,5 · (- 0,6) = - 7,8 - 2,7 = -10,5

4.
A = {x÷x ∈ R^ -5 < x ≤ 4}
x∈(- 5; 4>

B = {x÷x ∈ R^-2 ≤ x < 3}
x∈<- 2; 3>