1. Oblicz jaką pracę wykonała siła hamująca samochód o masie 1000kg jadący z prędkością 20m\s, jeżeli zatrzymał się po czasie 10 sekund. Jaka jest wartość siły hamującej.

2. Jaka jest średnia moc człowieka o masie 60kg wchodzącego w czasie 0,5 godziny na wysokość 800m.

2

Odpowiedzi

2009-12-29T11:16:15+01:00
1.stosujemy wzór aby obliczyć:
s=v/t s=20m/s/10s
s=2m - mamy obliczoną drogę
f=m*g f=1000kg*10m/s²=10000N

w=F*s w=10000N*2m=20000J
odp.Samochów podczas hamowania wykonał prace 20000J

2.Stosujemy wzory i wyliczamy
f=m*g f=60kg*10m/s²=600N
w=F*s w=600N*800m=480000J
p=w/t p=480000/1800=266.7W
odp.Średnia moc tego człowieka jest równa 266.7W
2009-12-29T12:06:32+01:00
Zad1
s=v:t
s=20m/s:10s
s=2m
f=m*g
f=1000kg*10m/s²=10000N
w=F*s w=10000N*2m=20000J
zad2
f=m*g
f=60kg*10m/s²=600N
w=F*s
w=600N*800m=480000J
p=w/t
p=480000:1800≈266.7W