Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T10:48:34+01:00
7/(x+1)=3/(x+5)

Korzystając z własności proporcji zapiszemy ten iloraz w postaci iloczynu (iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych)

7(x + 5) = 3(x + 1)
7x + 35 = 3x + 3
7x - 3x = 3 - 35
4x = - 32 /:4
x = - 8
2009-12-29T10:49:10+01:00
7/(x+1)=3/(x/+5)
7(x + 5) = 3(x + 1)
7x + 35 = 3x + 3
7x - 3x = 3 - 35
4x = - 32 /:4
x = - 8

Nie pisz że przepisałem od monia99
2009-12-29T10:49:56+01:00
7/(x+1)=3/(x+5)

7*(x+5)=3*(x+1)
7x+35=3x+3
4x=-32
x=-8