Planeta Nowa 1 .ćwiczenia ( jakby co )

str. 55
zad. 3.
Korzystając z ilustracji zamieszczonych w zadaniu2., podkreśl błedy w poniższych zdaniach. Zapisz te zdania poprawnie .
a) Powstające w jądrze Ziemi prądy cieplne powoduja ruch płyt litosfery.
.......................................................................
b) W miejscach, w których prądy cieplne rozchodza się na zewnątrz, powstają rowy oceaniczne .
.......................................................................
c) w wyniku podsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną powstają ryfty oceaniczne .
.......................................................................
d) grzbiety śródoceaniczne tworzą się po obu stronach rowu oceanicznego .
........................................................................

str. 56
zad. 6.
na podstawie podręcznika lub atlasu geograficznego wykonaj nastepujące polecenia.
a) wymień nazwy czterech obszarów szczegolnie narażonych na wystepowanie trzesień ziemi.
- .................
- .................
- .................
- .................
b) dopsiz prawidłowe zakończnie zdań.
Obszary często nawiedzane przez trzęsienia ziemi położone są głównie............................................................ .
Siłę trzęsień określa się najczęściej w otwartej ........................................................... .

str. 57
zad. 7
na podstawie tekstu żródłowego oraz informacji zawartych w podręczniku wykonaj polecenia .
" Nagle usłyszeliśmy ogromny hałas i zobaczylismy, że z daleka zbliża się do nas coś wielkiego i czarnego. Było bardzo wysokie i poteżne. Wkrótce zobaczyliśmy, że to woda. W parę sekund drzewa i domy zostały zmyte. Niedaleko było strome zbocze[...], próbowalismy wspiąć sie bny uciec przed wodą ale dla większości z nas fala była zbyt szybka. Ci poniżej usiłowali zmusić ludzi stojących wyżej, by się przesunęli [...], ale już nie mogli się wyrwać z ucisków smierci .
a) Podaj nazwę zjawiska, które opisano powyżej. .............
b) wymień 2 przyczyny powstawania opisanego zjawiska .
- ...............
- ...............
c) wymień 2 następstwa tego zjawiska.
- ...............
- ...............

zad. 8 .
na podstawie dostępnych żródeł informacji podaj przykłady działań podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:50:52+01:00
Niestety nie mam tej książki,ale postaram się pomóc.

zad.3.
a)ruch płyt litosfery jest związany z nierównomierna emisja ciepła w różnych częściach płaszcza i zewnętrznego jądra
b)powstają grzbiety oceaniczne
c)zachodzi zjawisko subdukcji,powstają rowy oceaniczne
d) oddzielają dwa baseny oceaniczne

zad.6.
a)-Ognisty Pierścień Pacyfiku
-alpejskie pasma fałdowe
-grzbiety śródoceaniczne
-basen Morza Karaibskiego

b)na granicach płyt litosfery
otwartej skali wielkości Richtera

zad.7.nie jestem pewna co do tego,myślałam o wulkanizmie,ale zmyliła mnie ta woda,a że nie mam książki więc nie potrafię Ci w tym pomóc,jednakże do następstw możemy na pewno zaliczyć ofiary w ludziach oraz straty materialne

zad.8.
-opracowywanie metod przewidywania nadchodzących trzęsień ziemi
-uświadamianie ludzi,jak powinni się zachować podczas kataklizmu
-opracowywanie specjalnych technik budowlanych umożliwiającym budynkom przetrwanie nawet silnego wstrząsu
644 3 644
Zapomniałaś podpunktu "c" w zadaniu 6
masz tam następstwa na końcu