1.Rozpoznaj typ tkanek:
W tkankach tych nie zachodzą podziały komórkowe.Ich komórki mogą jedynie rosnąc. Są to tkanki.........................

2.Uzupełnij tabele,korzystając z wymienionych opisów tkanek wzmacniających: transport wody;martwe komórki;rurki sitowe; naczynia;żywe komórki;transport produktów fotosyntezy;.
Tabelka wygląda tak:
DREWNO ŁYKO

3.Wyjaśnij jednym zdaniem,w jaki sposób woda z korzenia przedostaje się do wyższych partii rośliny.

4.Połącz nazwy tkanek z funkcjami,które pełnią w liściu.
a)Tkanka przewodząca
b)Miękisz asymilacyjny
c)Skórka-aparaty szparkowe

1)fotosynteza
2)transport wody
3)wymiana gazowa miedzy liściem a atmosferą
4)magazynowanie substancji

4.Podkreśl nazwy grup roślin,które do procesu zapłodnienia potrzebują wody.
nagonasienne;mchy;paprocie;skrzypy;okrytonasienne;widłaki

5.Podkreśl nazwy roślin nagonasiennych:
sosna limba,borówka czarna;cis pospolity;jodła pospolita;buk zwyczajny;jałowiec pospolity;dąb szypułkowy;pióropusznik strusi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:26:42+01:00
1.stałe
2.
Drewno-transport wody,martwe komórki, naczynia

Łyko-rurki sitowe; ;żywe komórki;transport produktów fotosyntezy

3.Woda przedostaje się z korzenia do rośliny dzięki DREWNIE,
gdyż drewno transportuję wodę z korzeni do pozostałych części rośliny.
4.(1)

a)Tkanka przewodząca -2
b)Miękisz asymilacyjny -1
c)Skórka-aparaty szparkowe -34)magazynowanie substancji - miękisz spichrzowy

4(2)\\\

tego nie jestem pewna nie braliśmy jeszce w szkole
chodzi tu o rośliny nasienne!!!
czyli nagonasienne,mchy i widłaki

5)sosna,limba,jałowiec pospolity


,chyba dobrze ale 5 i 4(2) nie jestem pewna reszta dobrze
daj naj!!!

15 3 15