Odpowiedzi

2009-12-29T11:34:26+01:00
*W zakładach włókienniczych tkaniny syntetyczne upodabnia się do wielkiego kondensatora o znacznej pojemności elektrycznej- poprzez zawijanie w bele i układanie warstwami. Kontakt z takim sosem grozi silnym wstrząsem, spowodowanym wyładowaniem elektrycznym. Aby zapobiec takim sytuacjom stosuje się związki zmniejszające duży opór elektryczny tkaniny i skutecznie odprowadzające ładunek powierzchniowy"


*Jonizacja jest też wywoływana przez telewizor. Powoduje ona często bóle głowy i złe samopoczucie. Paprotka stojąca w pobliżu odbiornika wychwytuje te jony. Dlatego warto hodować tego typu rośliny w pomieszczeniu, gdzie stoi telewizor i w miarę możliwości spać gdzie indziej.


*W upalne i wilgotne dni lata silne prądy unoszące ciepłe powietrze w górne rejony atmosfery tworzą chmury kłębiaste, które szybko przekształcają się w wysokie chmury kłębiaste deszczowe. Tym groźnie wyglądającym czarnym chmurom towarzyszą porywiste wiatry, ulewne deszcze oraz błyskawice i grzmoty. Tak powstają burze. Podczas wyładowań atmosferycznych wyzwalają się ogromne ilości energii, której wykorzystanie ciągle stanowi niespełnione marzenie człowieka.
Tutaj masz 3 przykłady ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:54:09+01:00
1. Kopiowanie za pomocą kserokopiarki
Polega na utworzeniu na aluminiowym wałku (pokrytym selenem) elektrycznego obrazu kopiowania dokumentu.

2. Elektrofiltry
Stosowane są do oczyszczania gazów z pyłu, np. dymów wydobywających się z kominów fabryk.