Odpowiedzi

2009-12-29T11:36:52+01:00
MZ -3/2
ZW, Dziedzina - wszystkie rzeczywiste
rosnąca

ujemne dla (-niesk, -3/2)
dodat dla (-3/2, niesk)


http://zapodaj.net/ccfd88ad1975.bmp.html

2009-12-29T11:38:46+01:00
Y = 2x + 3
dziedzina; x∈R
zbior wartości: y∈R
monotoniczność: a = 2 więc funkcja jest rosnąca w całej swojej dziedzinie
miejsce zerowe:
y = 0
2x + 3 = 0
2x = -3 /:2
x = -³/₂
x = - 1,5
Miejscem zerowym jest punkt o współrzędnych (-1,5; 0)
funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x > -1,5
funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x < -1,5