Odpowiedzi

2009-12-29T11:32:15+01:00
Z końcówką ed , was- were,did
5 1 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:41:32+01:00
Jest to czas przeszły prosty. Używa sie go do czynności, które miały rozpoczęcie i zakączenie w przeszłości (nie kontynuujesz ich). Czas Past Simple tworzymy za pomocą dodania do czasownika końcówki -ed ( rain- rained), ale istnieje również około 200 czasowników nieregularnych (see-saw, be-was etc). W stadniach pytających używamy operatora DID natomiast w przeczeniach dodajemy DID NOT (didn`t) (w każdej osobie pozostaje niezmienny). Jeśli postawimy operator did nie dodajemy wtedy końcówek -ed.

Did you ride a horse yesterday? -Czy jeździłeś wczoraj na koniu?
Yes, i did. -Tak

Were where you last night? - Gdzie byłeś wczoraj w nocy
Where did you go last night?- Gdzie byłeś wczoraj w nocy
I was born in Warsaw. -Urodziłam się w Warszawie
My brother was scared last night-Mój brat bał się ostatniej nocy
14 4 14
  • Użytkownik Zadane
2009-12-29T11:43:28+01:00
Czas Past Simple to czas przeszły, zazwyczaj wyrażający zakończone czynności oraz minione stany. Czas ten może dotyczyć zarówno przeszłości bardzo odległej, jak i dość bliskiej.

Zdania:
I bought a pair of trousers last week.
Inga felt ill yesterday.
The ancient Greeks invented the Olimpics.
I met her only yesterday.
Amy left two minutes ago.
I put the books on the shelves.
The dress cost Ł15.
She hit me on the nose.
I read this book last week.
I read a lot of books.
I read three books last month.
She went to school yesterday.
We had lunch at one o'clock.
They spent the weekend at the seaside.
You arrived in Ptague on Monday morning.4 4 4