Odpowiedzi

2009-09-15T21:00:40+02:00
- epitety np. "cyprysy dostojne" , "gaje oliwne" , "zielonych podskokach"(itd.) podkreśla obrazowość utworu, pobudza wyobraźnie czytelnika i zaciekawia go
- metafora(przenośnia) : "Rwą się do ciebie w zielonych podskokach" to odmiana metafory: animizacja "cyprysy dostojne i gaje oliwne" nadanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom cech istot żywych
-hiperbola ( wyolbrzymienie ) "W Sienie oszaleć można ze szczęścia" służy ona do wywołania odpowiedniego nastroju, nacechowania danego wyrazu, zwrotu lub wypowiedzi dużą ilością emocji oraz do zwiększenia jego znaczenia, w tym przypadku autor chciał zwrócić szczególną uwagę na "Sienie" miejsce które jest dla niego bardzo ważne i odgrywa ważną rolę
- apostrofa : " Kraju mój dziwny, kraju mój dziki" bezpośredni, patetyczny zwrot

6 4 6